Pokračovací kurz pro poradkyně nošení dětí "3" PRAHA 2017

16.09.2017 09:00

Termín konání 16.- 17. září 2017
Místo konání: Rodinné centrum Nová trojka, Jeseniova 19, Praha 3