Pokračovací kurz pro poradkyně nošení dětí "3" PRAHA 2017

09.12.2017 09:00

Termín konání 9.- 10. prosince 2017
Místo konání: Rodinné centrum Nová trojka, Jeseniova 19, Praha 3